27 juni 2006

Tirsdag

Dagen i dag har vert full av lesing og planlegging. Og me tolv har blitt delt inn i tre grupper med kvar sin gruppe leiar. Mange av oss har og fått avslutta boka Tyl av Finn Tokvam, og i grupper har me jobba ut ein plan for korleis me skal sette saman analysen av Tyl.

Ingen kommentarer: