28 juni 2006

Bruk av søketenester, baser og bibliotek - flott nettside

I dag skal me mellom anna ha om bibliotekbruk, søketenester og kvalitetssikring av kilder mm. Eg har førebudd ein god del eigne ting, men kjem til å byggja førelesinga mi rundt fylgjande lest: http://vink.hit.no/ . Dette er ei utruleg flott teneste som er laga av bibliotekarar på Høgskulen i Telemark og Høgskulen Stord/Haugesund.

Ingen kommentarer: