28 juni 2006

Jepp!

I dag har me jobba mest i gruppe. Begynt på "analysen" av Tyl, og laga nokre spørsmål til Finn Tokvam. Me på gruppe 3 har funne ut at dei fleste nynorske bøker er like, eller det vil sei at Vetle har funne ut det, og me på gruppa har sagt oss nokså einige. Dei fleste nynorske bøker omhandler ein halveinsam bygdemann som møter nedturar i kjærleikslivet. Menmen! Me har også lært litt om kjeldekritikk i dag, og om korleis me skal søke på nettet for å få det beste resultatet. Jessjess

Ingen kommentarer: