27 juni 2006

Arbeidet som litteraturkritikar er kome godt i gang:)

Det fyrste me starta andre dagen med, var å dele inn i grupper. Etter me hadde delt inn i grupper var det tid for å lage ein gruppeplan framover denne veka. Då dette var unnagjort kom me raskt i gang med planen. I dag så vart eg ferdig med boka som me starta på måndag, Tyl. Ei oppgåve me skulle gjera var å skrive ein liten bokmelding, som eg brukte siste del av dagen på å jobba med.

Ingen kommentarer: