26 juni 2006

mhm:)

dagen starta klokka ni med møte, før me gjekk opp for å bli betre kjend..
me fekk bøkene me skulle lese, og byrja med "Tyl".
me fekk lese ei lita stund før lunsj, også fekk me vite kven som hadde sponsa prosjektet.. det kom ein frå sogn avis for å prate om prosjektet, og no sit me her for å lære korleis me skal blogge..

Ingen kommentarer: