23 juni 2006

Kremen av kremforfattarar til Littkrit!

Me sit her lamme av forventning og glede, for veit de kven som kjem til oss dei to neste vekene!? Kvardagsdronninga sjølv, Olaug Nilssen! Vinjeprisvinnar Atle Hansen! Og sist men ikkje minst Ragnar Hovland! I tillegg skal me på Otternes bygdetun og møta Gry Mørk som skriv bok om Nærøyfjorden. Eg kjem tilbake med meir informasjon straks! Snart brakar det laus!!!!!

Ingen kommentarer: