30 mai 2006

LITTKRIT 2006@aurland, sognogfjordane


Intervjurundane har no starta. Til slutt skal me sitje att med 12 ungdommar som skal ha sommarjobb som litteraturkritikar hjå oss i sommar. 'Oss' er Petter og Anita som arbeidar på Kunnskapstunet som ligg i Aurland kommune.

Ingen kommentarer: